Dinapigens hjemmeside

Klik her for at komme til forrige update Klik her for at komme tilbage til hovedmenuen Klik her for at komme til næste update

Feltarbejde blandt sygeplejersker

På Antropologi skal der afleveres mange opgaver. De fleste er teoretiske og diskuterer kun hvad andre antropologer tidligere er kommet frem til. Hvis man vil se noget som er en lille smule mere relateret til den virkelige verden, er 8. semesters metodeøvelse nok mest interessant.

Opgaven handler om 2 ugers feltarbejde på to lungemedicinske hospitalsafdelinger. Den ser nærmere på sygeplejerskernes opfattelse af forholdet mellem dokumentation og pleje, samt betydningen af computeren som arbejdsredskab.

Metodeøvelsen fungerer som et pilotprojekt for det større feltarbejde, men omhandler i modsætning til feltarbejdet kun de metodiske overvejelser (og frustrationer). Dog er der en nærmest symbolsk analyse som inddrager aktør-netværksteori.

Opgaven handler derfor mere om alle de frustrationer man har når man stadig ikke har hørt fra det sted man vil ind, den dag man efter planen skulle være startet, samt hvor dumt det kan føles at følge lige i hælene på en sygeplejerske, med notesbogen fremme og lyttelapperne ude, indtil man opdager at hun ikke arbejder men blot skulle hente et stykke frugt til sig selv... :-)

Synopsis for metodeøvelsen [pdf]

Metodeøvelsen [pdf]

Klik her for at komme til forrige update Klik her for at komme tilbage til hovedmenuen Klik her for at komme til næste update