Dinapigens hjemmeside

Klik her for at komme til forrige update Klik her for at komme tilbage til hovedmenuen Klik her for at komme til næste update

...Og hvad kan man så blive som antropolog?

Uha, det var en af de svære... Man kan blive meget forskelligt. Antropologi er jo studiet af mennesker så hvor der er mennesker, er der muligheder for en antropolog... -I teorien! :-) (Det siges i øvrigt -ikke helt uden grund- at en den typiske Dogon-familie i Mali har 5 medlemmer: En far, en mor, to børn... og en fransk antropolog...)

Hvis jeg nu skal være mere konkret kan jeg tage udgangspunkt i mit eget feltarbejde og speciale

Overordnet set handler mit feltarbejde om implementationen af den Elektroniske Patientjournal. Min hypotese er at IT-systemet ikke udgør en neutral aktør. Når vi har med IT-systemer at gøre, har vi med en bestemt form for repræsentation af virkeligheden at gøre. Det er derfor nødvendigt at se dels på den repræsentation man fra softwareudviklernes side ønsker at implementere, men også på den måde EPJ i praksis kommer til at fungerer som arbejdsredskab.

Du kan læse mere om projektet i min synopsis Maskiner mellem mennesker, mennesker mellem maskiner* [pdf] Det er en 10 siders opgave der skulle godkendes af min vejleder inden jeg officielt kunne sendes ud i den virkelige verden for at studere rigtige mennesker af kød og blod...

Cand.mag i antropologi

Jeg forsvarede mit speciale Pil "The Dilemma of Standardisation versus Local Adaptation in Electronic Patient Records" d. 26 august 2008. Jeg ville med glæde dele mit speciale med interesserede læsere, men softwarevirksomheden hvor jeg blandt andet udførte feltarbejde har anmodet mig om ikke at offentliggører specialet i sin fulde længde før den funktionalitet jeg studerede udviklingen af er fuldt ud implementeret. Det vil jeg naturligvis respekterer.

Jeg har derfor valgt at tilbageholde mit speciale er med belæg i følgende svar fra virksomheden.

"Vi har læst din afhandling igennem, konsulteret vores jurisdiske afdeling og må beklageligvis afvise din forespørgsel på at offentliggøre specialet. Det gælder både hvad angår "antropologistuderende via vores lokale bibliotek på Moesgaard" og "at specialet må offentliggøres 100%".

Baggrunden for denne beslutning er at EPJ-projektet er under stor offentlig bevågenhed og vi ikke vil risikere negativ presseomtale på baggrund af din afhandling. Hermed ikke sagt at du sætter [virksomheden] i et dårligt lys, vi har bare dårlige erfaringer fra tidligere, hvor journalister har taget tekstbrudstykker ude af kontekst og har fået en historie ud af det. Bagefter tilbagevises evt. påstande og kritik, ved at man sætter tingene i kontekst, men der er skaden sket."

Til de interesserede kan jeg dog sige at der i specialet peges på, at uanset hvor genialt et system er, kræves det (med empirisk belæg i data indsamlet hos Amtet, softwareudviklerne og på flere hospitalsafdelinger), at brugerne kan gennemskue hvordan systemet skal bruges, hvis det skal lette deres arbejdsgange. Dette peger i retning af en løsning der kræver flere midler til implementering og uddannelse af brugerne.

Motivationen for at skrive specialet samt de teoretiske overvejelser der ligger bag kan dog læses her [pdf]. Denne tekst forholder sig til EPJ som det fremstilles igennem medierne, såvel som studier af implementering af andre større IT-projekter. De bagvedliggende argumenter, og de empiriske belæg fra mit feltarbejde, ja de må desværre vente lidt endnu med at blive offentliggjort...

Viral marketing

Jeg er nu i gang med et tre-åright ph.d projekt om Viral marketing. Projektet jeg er tilknyttet hedder “Sense-making strategies and user-driven innovations in Virtual Worlds." Se mere om projektet her Pil, eller på min lille personlig feltblog om mig og min avatar Twix Twine. Den ligger på realvirtuality.dk Pil

Mellem Amsterdam, København, Århus og Roskilde

Jeg arbejder sammen med VKS Virtual Knowledge Studio Pil, men sidder oftest på mit kontor på Copenhagen Business School, eller i et tog på vej til eller fra København.

Virtual Worlds Research-projektet holder til i Roskilde og sådan for de nysgerrige kan jeg da fortælle af befordringsfradraget for at pendle imellem Amsterdam og København, ligger i den pænere ende. Hvis jeg pendler 3 dage ugentligt, kan jeg score 200.000 kr. i årligt fradrag... Så er det bare synd jeg ikke tjener nok til at udnytte det ;-) Fradragsregler er nu lidt spøjse. De udregnes pr. kilometer, og er ligeglade med antal krydsede landegrænser. Til gengæld skal man opgive om man krydser Storebæltsbroen, i så fald fås et ekstra tillæg på et par kroner oven i hatten. Befordringsfradraget for at pendle mellem Århus og København er i sig selv et lige så interessant regnestykke; mere om det her!

* Snedige mennesker har pointeret at titlen både er et ordpalindrom og et bogstavrim... I øvrigt matcher det meget godt til min analytiske tilgang med aktørnetværksteori hvor mennesker og ikke-mennesker ses som analytisk lige punkter i et netværk. (Tænk graf)

Klik her for at komme til forrige update Klik her for at komme tilbage til hovedmenuen Klik her for at komme til næste update